PROFIL SPOLEČNOSTI

Historie naší firmy sahá až do roku 1993, kdy bylo založeno Sdružení fyzických osob – Heřman a Jonák, podnikající v oboru topenářství, instalatérství a zámečnictví. Postupným získáváním zkušeností a odborností se firma transformovala až do dnešní podoby společnosti s ručením omezeným s platným certifikátem řízení jakosti (ISO).

Vykonáváme všechny práce spojené s novou instalací či opravami topení, rozvodů SV a TUV, zařizovacích předmětů, kanalizace, vzduchotechniky, klimatizace, rozvodů plynu a od roku 2006 i revitalizaci panelových domů včetně administrativy spojené se získáním dotace z programu PANEL.