top of page

Povinná revize kotlů

Víte že, do konce roku 2016 musí být

dle zákona provedena revize kotlů na tuhá paliva?

Nechte si provést revizi svého kotle!

Servis kotlů a kotelen

Vybrané aktuality

Eurotherm KV provádí certifikovaný servis kotlů a kotelen pro značky Viessmann, Wolf, Buderus, Brötje, Protherm, Thermona, Vaillant, Benekov a Atmos.

Servisní práce se liší dle toho zda-li se jedná o menší kotel (do 100 kW výkonu) nebo kotelna (nad 100 kW výkonu).

Malé kotle - do 100 kW výkonu

Skládá se z následujících činností:

 • kontrola a případné vyrovnání tlaku v expanzní nádobě

 • kontrola stavu ionizačních a zapalovacích elektrod

 • kontrola stavu a těsnosti okruhu plynu a odvodu spalin

 • vyčištění hořáku

 • vyčištění výměníku na straně spalin

 • vyčištění filtru topného okruhu

 • vyčištění sifonu odvodu kondenzátu

 • kontrola havarijních stavů kotle

 • ověření správného odtahu spalin

 • kontrola přívodu spalovacího vzduchu a větrání prostoru

 • kontrola spalování (měření analyzátorem spalin), případné nastavení

 • kontrola nastavení regulace topného systému

 • nastavení, kontrola funkce zařízení, zkušební provoz

 • hlášení zjištěných poruch a nedostatků během prací odběrateli

Kotelny - nad 100 kW výkonu

Volitelné servisní úkony v kotelnách nad 100kW:

 • kontrola spalinových cest

 • kalibrace detektoru plynu

 • provozní revize kotelny - bezp.prvků    

 • revize tlakových nádob a pojistných ventilů    

 • servisní kontola MaR, přenastavování regulace

 • zaškolení obsluhy MaR

bottom of page