top of page

Povinná revize kotlů


Revize kotlů

Každý majitel (provozovatel) kotle na pevná paliva do příkonu 300 kW je povinen si do konce roku 2016 nechat zkontrolovat technický stav kotle a mít o k tomu příslušnou dokumentaci. Tato povinnost vyplývá ze zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

Co se stane v případě, že revizi nebudete mít?

V případě, že provozovatel nepředloží požadovaný doklad o revizi kotle, může mu být uložena pokuta podle § 23 odstavce (2) bodu b) až do výše 20 000 Kč.

Kdo může revizi kotle vyžadovat?

K případnému předložení protokolu o provedené kontrole budete vyzváni obecním úřadem s rozšířenou působností. Vyčkejte tedy na výzvu obecního úřadu.

Kdo může kontrolu provádět?

Ke kontrole je oprávněna pouze autorizovaná osoba proškolená výrobcem kotle. Tato osoba musí být držitelem oprávnění.

Společnost Eurotherm KV je držitelem certifikací pro provádění revizí kotlů dle zákona.

Pokud jste revizi kotle ještě neprovedli, neváhejte a kontaktujte nás!

Vybrané aktuality
Archiv
Vyhledávání dle tagů
Navštivte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page